بازی های جدید وزارت اطلاعات دولت کودتا

بیانیه گروهی از فرماندهان و پرسنل نيروی هوايی و نيروی زمينی ارتش جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته در خبرنامه گویا منتشر شد واکنش های زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است. از آنجایی که تنها منبع انتشار این خبر گویا نیوز بوده بحث بر سر صحت و سقم این خبر بالاگرفته است. به نظر من هم این روزها بیشتر از همیشه باید مراقب خبرهای مشکوک باشیم چرا که با در کنار هم قرار دادن خبر های این روزها می توان سر نخ داستان را در دستان وزارت اطلاعات دولت کودتا دید. ستاد کودتا در صدا و سیما که با برنامه بیست و سی هیاهوی توهین به عکس خمینی در شانزده آذر را به راه انداخت و در ادامه امروز هم از طریق رسانه های محلی و منبری در نماز جمعه های سراسر کشور هتک حرمت به خمینی محکوم شد و این دامینو وزارت اطلاعات تا راه انداختن کفن پوشان در قم و تعطیلی حوزه علمیه قم و شیراز در روز شنبه ادامه خواهد یافت. پر واضح است که با ریزش نیروهای وفادار به نظام که در روز شانزده آذر بیش از پیش به چشم آمد هسته کودتایی باسناریو توهین خود ساخته به خمینی سعی در گرد آوری نیرو از میان دلبستگان و وفاداران به خمینی و بازسازی لشکر از هم پاشیده خود دارد. به یاد داشته باشید که وزارت اطلاعات در اوج روزهای ناآرامی در ایران در بعد از انتخابات هم سناریو خبر انفجار در حرم خمینی را کلید زد که آن را به جنبش مردم معترض بچسباند که البته هم نا کام ماند. در همین راستا بیانیه منتسب به گروهی از فرماندهان ارتش نیز قابل بررسی است. خبر توسط تیم رسانه ای وزارت اطلاعات منتشر می شود و یکی دو روز هم مهلت می دهند تا خوب فراگیر شود و روز سوم با تبلیغات زیاد و سر و صدا از صدا و سیما تکذیب می شود و اعلام وفاداری ارتش جمهوری اسلامی به رهبر و فرامین فرمانده کل قوا بارها از بلندگوی رسانه کودتا پخش می شود. با این عمل سه هدف عمده برای آنها قابل بررسی است.
۱- در نطفه خفه کردن پیشاپیش هر گونه تحرک و اقدام احتمالی را در ارتش و هشدار به سران ارتش برای تبعیت از دولت کودتا
۲- بی اعتماد کردن مردم به رسانه های جنبش سبز
۳- القا ناامیدی و سرخوردگی در بدنه جنبش سبز
البته که چشم و گوش اهالی فضای مجازی باز است و همین الان هم بحث پیرامون این ماجرا و چرایی و چگونگی آن ادامه دارد. اما هدف وزارت اطلاعات نه اهالی اینترنت بلکه توده های مردمی است که از دسترسی آزاد به اطلاعات محروم اند.

۱ نظر:

arash گفت...

دیدگاه جالبی بود به نظر من وقابل تامل.