دیروز همه تونسی بودیم، امروز همه مصری هستیم، فردا همه آزاد خواهیم بود!


روزگار غم انگیز بالاترین


وقتی می خواهی از روزنامه فرهیختگان به بالاترین لینک بدهی و اجازه نمی دهد!، وقتی می خواهی از خبرآنلاین لینک بدهی و بالاترین نمی کذارد، وقتی از بالاترین انتقاد می کنی و می بینی لینکت را بالاترین با خونسردی تمام حذف می کند، وقتی برای بیش از ۲۴ ساعت اجازه نمی دهد هیچ موضوع داغی ایجاد شود، وقتی بالاترین اخمو و بداخلاق می شود، وقتی بهترین لینکهای دو ساعت گذشته زیر ده امتیاز می آورند، وقتی بالاترین دیگر بالاترین نیست، آری! من هم به کوچ اجباری فکر می کنم.

**واکنش سایت بالاترین به این نوشته:
روزنامه فرهیختگان به خاطر ارسال مکرر مطالب کپی‌برداری شده بدون اضافه کردن محتوا مسدود شده. این کار برای جلوگیری از ارسال مطالب تکراری است.
سایت خبر‌آنلاین به خاطر درج این مطلب بنابر گزارش کاربران به علت نشر مطالب غیرعلمی و نادرست مسدود شده بود که پس از ارسال ایمیل از این سایت رفع انسداد شده است.
سایتهایی که نسبت به مسدود شدن در بالاترین اعتراضی داشته باشند می‌توانند این موضوع را به بالاترین ایمیل کنند تا در صورت رفع مشکل ارسال لینک از این سایتها آزاد شود.
به زودی گروه «تارنما و کپی‌رایت» متشکل از تعدادی از کاربران متخصص، مسئول بررسی سایتها و انسداد و رفع انسداد از آنها خواهد شد.