وزیر علوم کودتا عاجز از حضور در دانشگاه

امروز روز دانشجو در حالی برگزار می شود که وزیر علوم دولت کودتایی از حضور در دانشگاهها محروم است. محرومیتی که نه خود خواسته بلکه با فشار سه ماهه دانشجویان و جنبش سبز سراسر کشور به او تحمیل شده است. امروز روابط عمومی وزارت علوم با اعلام این خبر افزود که کامران دانشجو بر سر مزار سه شهید شانزده آذر در شهر ری حاضر خواهد شد. وزیری که در مهمترین روز سال مجموعه تحت امرش نتواند در آن مکان حضور یابد نامش در تاریخ به یادگار خواهد ماند.

هیچ نظری موجود نیست: