جنبش راه انداختیم دولت ایران سقوط کنه، اما دولت کانادا سقوط میکنه! مملکته داریم!؟


هیچ نظری موجود نیست: