دیروز همه تونسی بودیم، امروز همه مصری هستیم، فردا همه آزاد خواهیم بود!


۱ نظر:

ناشناس گفت...

دیروز تونس ، امروز مصر ، ما هم منتظر بیانیه