گزارش رادیو فردا از کمپین دوچرخه سواران تورنتو برای توجه به حقوق بشر

این هم گزارش هانا از دوچرخه سوارانی که از تورونتو به نیویورک رکاب می زنند.

هیچ نظری موجود نیست: