۶۰ در صد از مردم سیمای کودتاچیان را تحریم کردند.

به گزارش روزنامه اعتماد چاب یکشنبه هشتم شهریور ضرغامي رییس رسانه کودتاچیان در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام کرده مردم ديگر اقبال چنداني به تلويزيون نشان نمي دهند. او در ادامه چنين گفته است؛ «بينندگان تلويزيون بعد از حوادث اخير پس از انتخابات به کمتر از 40 درصد رسيده است.» . این هم شاهدی بر این ادعا که ۶۰ درصد مردم در انتخابات به کی رای دادند! همچنین بنا بر این گزارش بسیاری از چهره های هنری و فرهنگی کشور نیز بعد از انتخابات از حضور در این رسانه سر باز زده اند

هیچ نظری موجود نیست: