آقای نماینده یزد؛ چرا به نمایش تحلیف رفتید؟

حضور نماینده ی محترم یزد و صدوق، جناب آقای علی اکبر اولیاء
جناب نماینده! حضرت عالی با علم به تمام امتیازات - والبته وظایف خطیری- که صفت اصلاح طلبی برای شما به همراه داشت و البته به دلیل حمایت حجت السلام سید محمد خاتمی و تائید شما از سوی ایشان، از جانب مردم یزد برای ورود به مجلس قانون گذاری،رای اعتماد گرفتیدعلت حضور شما در مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد چه بود؟ آیا اندیشیده اید شرکت جستن شما تحت لوای اصلاح طلبی و عضویت در فراکسیون اقلیت مجلس به همراه چند نمونه نادر دیگر از نمایندگان با همین القاب، در مراسم مذکور چگونه نام اصلاح طلب و اندیشه و معانی پنهان در این واژه را لکه دار نمود؟ آیا مهر تایید شما و دوستان همراه، بر مشروعیت رئیس جمهور با حضور در مراسم تحلیف 14 امرداد که از سوی اشخاص ارزشمندی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی،حجت الاسلام سید محمد خاتمی ، حجت الاسلام مهدی کروبی و مهندس میر حسین موسوی تحریم شده، جز اثبات اختلاف نظر شما با آن بزرگواران و نمایشگر نزدیکی تلقی شما از حقوق انسانی به هرآنچه جز اصلاح طلبي معنا خواهد شد، می باشد شما چگونه خود را عضو نمایندگان اصلاح طلب مجلس معرفی می کنید در حالیکه در کنار عدم حضور قابل ستایش آن فراکسیون، شما و دوستان با تعداد اندک هفده (؟) شرکت کننده، خلاء همفکری و هم آهنگی در فراکسیون اصلاح طلبی را به نمایش در آوردید؟ به راستی پیش از آن برنامه یا پس از آن،بر برآمد و برآیند حرکت خود تاملی نمودید؟ - ما متهم نمی کنیم. جناب آقای مهندس علی اکبر اولیاء! ما شما را متهم نمی کنیم. ما تنها از شما پاسخی در خور دلجویی از خود می خواهیم.پاسخی تا بتوانیم به کسانی که نام شما را به عنوان نماینده ی یزد در میان شرکت کنندگان مراسم مذكور می آورند، بگوییم نماینده ی ما بالاجبار و یا به دلایل موجه،در آن نمایش شرکت جسته است. می خواهیم بگوییم او به اهمیت این تنگنا آگاه بوده و نگه دار حقوق و اندیشه مردمی است که حامی اش بوده اند. ما، یزدیها، می خواهیم همان گونه که به سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور مفتخر بودیم، به علی اکبر اولیا به عنوان نماینده شهر خود نیز افتخار کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: